Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

H λογοτεχνία αγγίζει τις ψυχές. Ας προσπαθήσουμε μαζί με τους μαθητές του τμήματος Β2 να μεταφέρουμε με χρώματα ήχους και λόγο τα συναισθήματα που μας δημιούργησε η επαφή με το κάθε λογοτεχνικό κείμενο...
Η φιλόλογος 
Τόλη Δήμητρα